Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Utbildningar mot era visioner och mål

Skolledarutbildning

Kursen visar hur plattformen kan användas för dig som är skolledare och distriktschefer. I kursen kommerledarna lära sig att använda plattformen på ett effektivt sätt som förbättrar lärarnas och elevernas resultat.
Deltagarna får:

 • Skapa lärarcommunities och utvecklingsmoduler
 • Dela information och kommunicera med personal och elever
 • Handleda lärare och skapa digitala läromål
 • Använda ePortfolios och bloggar som ett bedömningsverktyg
 • Få tillgång till användar- och bedömningsrapporter
 • Skapa individuella utvecklingsplaner (IUP)
Förkunskaper: itslearnings Grundutbildning

Målgrupp: Skol- eller distriksledare, vice rektorer, rådgivare 

Tidsåtgång: 6 timmar

Leveransmetod: På plats

Studentcentrerat lärande

Studenten som kunskapsgivare och kunskapstagare

 • Det flippade klassrummet
  • Projekt
  • Studenter lär varandra
  • Kamratrespons
  • Självskattning


Synligt lärande

Från planering till bedömning

 • Vad är synligt lärande
 • Vad säger styrdokumenten
 • Varför synliggöra lärandet
 • Planeraren – navet i hjulet
 • Synlig bedömning
 • Deltagande och progression – hur att använda rapporterna

Flippat lärande och den formativa lärprocessen

Pedagogiska framgångskoncept

 • Flippat lärande och dess grundpelare
 • Flippat lärande vs flippat klassrum
 • I och utanför klassrummet
 • Formativt lärande vs formativ bedömning
 • Den kontinuerliga återkopplingen

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få reda på vilka tjänster och utbildningar som vi erbjuder.

Aktiviteter Video Kontakta oss