Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Visar vägen inom digital didaktik

I juni 2011 bytte Bærums kommun från Fronter till itslearning. Efter bara två månader var skolorna redo att använda den nya lärplattformen. Hur lyckades de få i gång systemet så snabbt?

 

Bærums kommun är den femte största kommunen i Norge sett till antalet invånare och har 43 skolor, 1 500 anställda och omkring 16 000 elever. Även om skolorna i Bærum hade bland de bästa resultaten på nationella prov hade de mycket stor potential att bli bättre på informations- och kommunikationsteknik, säger Frank Baklid, projektansvarig för utvecklingen av digital kompetens i Bærums kommun.

På basis av detta enades politikerna i Bærum om en åtgärdsplan i mars 2010, där ett av målen var att uppfylla Kunskapslyftets1 krav på utveckling av digital kompetens för att förbättra inlärningsresultaten inom samtliga ämnen. En av åtgärderna var att byta till itslearning.

Frank medger snabbt att Bærum låg efter andra kommuner i arbetet med informations- och kommunikationsteknik. Det största problemet var en låg användning av den befintliga lärplattformen Fronter.

”Fronter användes inte, främst på grund av att lärarna tyckte att den var för komplicerad”, säger Frank.” Gymnasieskolorna använde den väldigt lite, medan låg- och mellanstadieskolorna inte använde den alls.”

Få med alla i samma system

Fyra låg- och mellanstadieskolor och två högstadieskolor utsågs till pilotskolor för implementeringen av itslearning. Pilotskolorna provade itslearning under skolåret och fick ytterligare uppföljning från kommunen. De erbjöds utbildning genom fyra IKT-samordnare, som fungerade som resurskontakter för utbildning och stöd till skolorna. Alla andra skolor erbjöds utbildning genom två IKT-samordnare.

Även om kommunen gav skolorna fria tyglar under implementeringen fastställde den vissa riktlinjer, t.ex. att samtliga utvärderingar i itslearning ska göras digitalt.

”Det viktigaste var att få i gång itslearning i alla skolor. Hur de olika skolorna valde att använda den var mindre viktigt”, förklarar Frank. ”Vi visste att vår personal ville uppnå bra resultat. Lärarna lärde sig till och med använda itslearning på sin fritid.”

Tydliga framgångskriterier

Alla skolor använder nu itslearning, och Frank har identifierat fyra kriterier som bidrog till en lyckad implementering: digitala resursgrupper, mycket utbildning, chefsinblandning och ekonomiska resurser.

”Alla skolor uppmanades i ett tidigt skede att bilda en grupp med IKT-samordnare och skoladministratörer för att förvalta de digitala resurserna. Deras uppgift var att stödja resten av personalen genom att ge dem råd och vägledning under implementeringen. De fick hjälp av projektgruppen och de ansvariga för pedagogisk användning av informations- och kommunikationsteknik i skolan. Den centrala resursgruppen hjälpte skolan höja sin kompetens, men själva ansvaret för det låg hos de enskilda skolorna.”

Kommunen inledde ett stort utbildningsprojekt med fokus på administration och pedagogisk användning. En viktig skillnad gjordes mellan rollerna hos administratörerna av det tekniska systemet som ansvarar för itslearnings dagliga drift och lärarna som fokuserade på den pedagogiska användningen.

Stark ledarfokus var en viktig framgångsfaktor, och Frank medger att skolans chefer borde ha involverats i ett tidigare skede. Till att börja med fokuserade Franks team på att utbilda administratörer och lärare, men skolcheferna var också intresserade av vad itslearning handlade om.

”Det är viktigt att involvera rektorerna i ett tidigt skede”, säger Frank. ”Man ska inte underskatta effekten av att rektorer delar med sig av sin kunskap, inspirerar varandra och driver utvecklingen framåt.”

Även om det var viktigt att kommunen anslog ekonomiska resurser till den viktiga implementeringsfasen kommer behovet av dessa resurser med tiden att minska och omvandlas till löpande utgifter i anknytning till underhåll.

Flera exempel på bra användning

Frank har redan identifierat flera bra och kreativa exempel bland lärare och elever på hur man kan använda itslearning.

”En lärare använder provverktyget för att motivera eleverna i sin engelskklass”, förklarar Frank. ”Han lägger regelbundet upp uppgifter som hans elever får automatisk feedback på. Feedbacken motiverar eleverna, som går tillbaka till uppgiften flera gånger för att förbereda sig inför provet. Eftersom eleverna övar mer i förväg har resultaten på proverna som görs i slutet av veckan förbättrats. Detsamma gäller elever som spelar in sina läxuppgifter med itslearnings inbyggda ljudinspelare: de läser dem flera gånger för att bli bättre.

Metoderna är enkla, men effektiva. Frank berättar att en annan lärare tar skärmbilder på Worddokument, öppnar bilderna i Microsoft Paint och tar bort alla kommatecken. Därefter använder han itslearnings provverktyg för att skapa klickuppgifter där eleverna lägger in kommatecknen på rätt ställen.

Frank, som vill se ”allt” i itslearning, hoppas på att omkring 90 procent av alla användare börjar använda itslearning aktivt under våren 2013. För att uppnå detta ambitiösa mål vill Bærums kommun införa veckoscheman, -uppgifter och -utvärderingar i itslearning.

---------------------------------------

1. En utbildningsreform som startade år 2006 inom grundskoleutbildningen.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss