Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Vitboken om blandade klassrum lyfter fram fördelarna med att kombinera klassrumsundervisni

 

Blended classroom - Dokumentet som lyfter fram fördelarna med att kombinera klassrumsundervisning med virtuell undervisning

Morten Fahlvik arbetar som forskare på itslearning. Ett av hans huvudsakliga fokusområden är att hjälpa lärare utnyttja fördelarna med blended learning. För mer information om Morten Fahlvik, se http://linkd.in/1b8whfD.

Har lärarna på din skola upptäckt möjligheterna med blended classroom?

Det har gått mer än tio år sedan professor Heather Kanuka och professor Randy Garrison på universitetet i Calgary definierade blandad inlärning som en ”genomtänkt integration av klassrumsundervisning och virtuell undervisning”. Det är fortfarande min favoritdefinition av blandad inlärning eftersom det understryker att den är genomtänkt. Kanuka och Garrison påpekar att ingen form av blandad inlärning är den andra lik och att blandad inlärning kräver att lärarna känner till både klassrumsundervisning och portaler för virtuell undervisning.

Förutom det traditionella klassrummet och onlineportaler har vi inkluderat ”hemma” (eller utanför skolan) som en viktig inlärningsarena. Dessa tre inlärningsarenor bildar tillsammans en modell som kallas det blandade klassrummet. Det blandade klassrummet lyfter fram inlärningsprocessen om lärarna klarar av att använda dessa tre arenor på ett genomtänkt sätt.

Hur ser bra blandad inlärning ut?

Vår senaste vitbok heter ”Det blandade klassrummet” och visar vilka fördelar det ger att planera och utföra sin undervisning och sina inlärningsaktiviteter i det blandade klassrummet. Vitboken innehåller ett exempel från lågstadieläraren Stine, som utnyttjar dessa fördelar när hon undervisar i läsförståelse i Norge. Stines undervisningsmetod inspirerades av Concept-Oriented Reading Instruction (CORI), en forskningsbaserad läsförståelsestrategi som utvecklats av professor John T. Guthrie på Marylands universitet. Strategin innehåller också viktiga delar från koncept som bedömning för lärande, synlig inlärning och det omvända klassrummet.

Det andra exemplet i vitboken beskriver hur Mattias, naturvetenskapslärare i Sverige, drar nytta av det blandade klassrummet när han undervisar i fysik. Precis som Stine mäter Mattias elevernas bakgrundskunskaper och utgår från dem i sin undervisning. Han aktiverar eleverna i det blandade klassrummet för att höja kvaliteten på deras läxor och för att utnyttja tiden i klassrummet på ett bättre sätt.

Båda lärarna visar en stor förståelse för egenskaperna hos de tre olika arenorna i det blandade klassrummet, men de ser också potentialen hos skärningspunkterna mellan dessa inlärningsarenor. Resultatet är en tankväckande integration av möjligheterna.

Vi hoppas att lärarnas metoder inspirerar andra till att forma sin undervisning efter det blandade klassrummet och utnyttja dess enorma potential.

Vitboken om ”Det blandade klassrummet” finns på vår hemsida.

 

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss