Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Webbutbildning i informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) agerar på regeringens uppdrag och har som uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi lever idag i ett informationssamhälle där större mängder information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas. Informationssäkerhet omfattar hela samhället och är en angelägenhet för alla.

MSB har nu tagit fram en webbutbildning i informationssäkerhet för årskurs 4 och 5 och då vi på itslearning känner det angeläget att hjälpa till med spridandet av denna information tillhandahåller vi länken till den webbaserade utbildningen här – lätt att ladda ner för läraren och lägga in i kursplaneringen.

Info om utbildningen och en länk till materialet finns via denna länk: www.msb.se/skola/isa

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss